kobieta-na-rowerze

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
indywidualną ofertę

KONTAKT

Ubezpieczenia indywidualne

Ubezpieczenia indywidualne obejmują ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zawarte polisy pozwalają  zabezpieczyć składniki majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnych zdarzeń losowych takich jak ogień, zalanie, powódź czy huragan. Zakres poszczególnych ubezpieczeń mienia regulowany jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W ramach ubezpieczeń majątkowych ubezpieczyć można  na przykład: mieszkania, domy, domki letniskowe, domy w budowie, ruchomości domowe, gotówkę, papiery wartościowe, biżuterię.

Klientom indywidualnym proponujemy ubezpieczenia majątkowe, zdrowotne i na życie.

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych ubezpieczeń: